Bli social i sociala medier

När medierna blev sociala

När Alexander Graham Bell hade beviljats patent på telefonen så uppstod en strid om vad den skulle användas till. Striden stod dock inte mellan uppfinnaren och de som ville tjäna pengar på att tillverka produkten, utan mellan företagarna och konsumenterna. Från början tänkte sig många investerare nämligen att telefonen skulle bli en föregångare till radion, alltså att konsumenterna endast skulle lyssna på sändningar över telefonnätet.

Konsumenternas uppror

Men konsumenterna ville annorlunda. Den nya uppfinningen tillät ju dem att kommunicera med sina nära och kära, över långa avstånd och i realtid. Varför skulle de då inte tillåtas att göra just detta?

Det här kan vara värt att komma ihåg, eftersom det är ett historiskt faktum som säger nästan lika mycket om dagens medier som om medierna på Bells tid. Dagens konsumenter vill kunna kommunicera, inte bara med sina vänner och släktingar, utan även med okända människor, som delar deras intressen, eller som har andra politiska uppfattningar än de själva.

Vart bär det hän med sociala medier?

Det var nog inte många som kunde förutse de sociala mediernas kraftiga expansion under de senaste tio åren. Att ha en Facebook-sida är idag en självklarhet för varje varumärke, förening eller offentlig person. Till detta kommer ofta bloggar, Twitter-konton och ibland också ytterligare konton, på tjänster som App.net, Tumblr eller Pinterest. Det är i dessa kanaler som man möter sin publik, bemöter kritik, för ut sin politik eller lanserar specialerbjudanden av olika slag. De sociala medierna har blivit både vardagsrum och torg på samma gång, både offentlighet och privat sfär.

Kanske är det också inom de sociala medierna som vi hittar framtiden för bl.a. journalistiken. Idag får allt fler svenska tidningar det svårt att klara sig ekonomiskt, och ingen har riktigt hittat en lösning på hur man ska lösa detta problem. Kanske skulle läsarna dock kunna fås att betala för nyheter som de har möjlighet att diskutera ingående, genom ett mellanting mellan traditionell nättidning och blogg. Den som lyckas lösa ekvationen kan räkna med att tjäna pengar, så mycket står klart redan nu.