Hem / Sociala företag

 

Företag blir allt mer sociala och inte bara i medierna är det en kontakt som söks utan även via telefoner och kundtjänst. Vi går mot allt mer serviceinriktade företag. Mer tid, pengar och resurser satsas för att kundrelationen ska vara den bästa. Allt mindre företag jobbar utifrån den gamla skolans marknadsföring, den amerikanska modellen.

Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad är alla delar i företagen idag som jobbas extra hårt på. Marknadsavdelningar, kundtjänst och kundansvariga jobbar alla för att kunder ska ha det bra som av företaget. Det unika sättet att jobba på är relativt nytt och med tanke på hur mycket som satsas på nuvarande kunder så är det även ett viktigt arbete. Nuvarande och gamla kunder är de som kostar minst, drar in mest och är mest attraktiva att sprida företagets varumärke. Därför är det superviktigt med en kundtjänst och telefonväxel. De kunder som har frågor och vill prata med rätt person ska lätt kunna det.

kvinna jobbar på kundtjänstBoka kundsamtal

En smart funktion hos en professionell telefonväxel är att om man är upptagen och behöver boka upp sina samtal ändå. Samtalet schemaläggs då och man ringer upp vid just den tidpunkten, Ain.se levererar samtalsbokning och har lång erfarenhet av smarta lösningar för både landsting och företag. Det är alltså en investering att erbjuda sin personal bra teknik för att kommunicera med kunderna. Relationen mellan anställda och företaget kan förbättras likaväl som kundernas relation till företaget. Att ha en kundtjänst som utöver svarar i telefonerna så bör de kunna besvara kundfrågor på mail, hemsidan och i de sociala medierna. De sociala medierna är dock väldigt viktig att ha en kommunikationsplan för och helst en expert på området. Offentlig kritik är alltid farligt för företag som vill ge en seriös bild. Det kan bli problematiskt att rädda upp sin image om man inte har någon kunskap om mediernas spridning.