Hem / Unga nås via sociala medier

 

Det finns många sätt att bygga relationer mellan företag och kund idag och en plattform som många använder med fördel är sociala medier – det är något som svenska skolan snappat upp och deras nya strategi är att nå sina kunder, eleverna, just via de olika sociala medierna som de unga använder.

natverk-sociala-medierAtt genomföra en CRM strategi går att göra på en rad olika sätt när syftet är att just bygga en relation mellan sitt eget företag och företagets kunder. Det är något som bland annat svenska skolan uppmärksammat och också börjar använda sig av för att nå sina specifika kunder: eleverna. Något som till exempel Svenska Dagbladet tagit upp nyligen är att gymnasieskolorna idag gått från att lägga miljontals kronor på fysisk reklam till att istället försöka locka till sig nya elever via just olika sociala medier – något som skolan därigenom kan spara massor av pengar på.

Svenska Dagbladet gjorde en Sifo-undersökning

För att se hur skolan utvecklat sitt sätt att hantera CRM (Customer Relation Management) på har Svenska Dagbladet beställt en Sifo-sammanställning. Denna visade sedan hur skolan mellan september 2011 till och med augusti 2012 spenderade tillsammans mer än 34 miljoner kronor på sina reklamkampanjer. Men efter detta år har reklambudgetarna krympt allt vilket syns för sammanställningen för samma period år 2015 till 2016 då budgeten istället låg på 27,9 miljoner kronor. Vad som istället är framträdande är hur skolorna alltså satsar på sociala medier för att nå ut till niondeklassarna. Och ett exempel som Svenska Dagbladet tar upp är De la Gardiegymnasiet i Lidköping som i år la drygt en halv miljon kronor på reklam, vilket är den skola som spenderat mest pengar, mot fjolårets hela miljon. I år har man istället fokuserat mer mot att nå ungdomar via sina sociala medier på ett mer personligt plan. Så hur utvecklingen kommer se ut för nästa år kan med andra ord förutspås bli ännu mindre pengar på reklam i fysisk form och ytterligare satsningar på sociala medier som primär CRM-strategi.

I Svenska Dagbladets Sifo-sammanställning har man tittat på 300 aktörer på den svenska gymnasiemarknaden.